lørdag, maj 25, 2024
Nyheder

Hundeloven: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis naboens hund bider mig?

Hvis du bliver bidt af naboens hund, eller en hvilken som helst andens hund, kan det have forskellige konsekvenser. Disse afhænger af, hvor alvorligt et bid der er tale om. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis naboens hund bider dig, herunder.

Det er hundens ejer, der har ansvaret for, at hunden ikke forvolder skade på andre mennesker, dyr, ejendele eller ejendomme. Hvis hunden alligevel bider, afhænger konsekvensen af, hvor alvorligt et bid der er tale om.

Her er skelnes der mellem et ‘almindeligt’ bid og et skambid. Hvis hunden skambider et menneske eller dyr, skal den ifølge hundeloven aflives. Det er i den forbindelse væsentligt at kende på forskellen mellem et almindeligt bid og et skambid.

Hvordan defineres et skambid?

Det er vigtigt at understrege, at aflivning er den mest alvorlige konsekvens, hvis du bliver bidt af en hund. Der skal således være tale om et alvorligt bid, hvis hunden skal aflives – og denne form for bid går under betegnelsen ‘skambid’.

Et skambid er defineres ved:

  • Dybe sår, som går dybt gennem underhuden eller muskulaturen.
  • Bidlæsioner med tab af væv.
  • Bidlæsioner med døden til følge – eksempelvis hvis hunden rusker en anden hund, indtil den dør.

Ingen regel uden undtagelser

Du bør dog være opmærksom på, at ovenstående ikke altid har den konsekvens, at hunden skal aflives. Det gælder eksempelvis, hvis en person er trængt ulovligt ind på grunden, eller hvis hunden agerer i selvforsvar.

Det vil blive vurderet, om der er tale om et skambid, der kræver, at hunden bliver aflivet, eller om ejeren i stedet skal have et strenge påbud. Samtidig bliver det vurderet fra sag til sag, om hunden har ageret i selvforsvar eller for at beskytte sit territorium, fordi en person eksempelvis er trængt ind på grunden.

Det er vigtigt at huske på, at hunden er et rovdyr

Selvom hunde er søde og tamme, er der tale om et rovdyr. Derfor gælder reglerne heller ikke, såfremt hunden skambider andre dyr på baggrund af dens naturlige instinkt. Det kan eksempelvis være en rotte, mus eller fugl.

Som udgangspunkt vil hunden heller ikke blive aflivet, fordi du har stukket hånden for langt frem, og hunden bider fra sig – medmindre der altså er tale om det, der defineres som et skambid. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at der skal være tale om faretruende adfærd fra hundens side, før den kan blive aflivet.